contact_representative

Japan
Leybold Agent/Distributor

Koda Machinery Kariya
2-7-4, Hitotsugi-cho, Kariya-shi, Aichi-ken
4480003 Kariya
Japan
Calculate route

Phone: 0566-23-5702
Fax: 0566-23-7766

contact_representative

Japan
Leybold Agent/Distributor

Kyodo International
2-10-9 Miyazaki, Miyamae-ku,
Kawasaki-shi,
216-0033 Kanagawa
Japan
Calculate route

contact_representative

Japan
Leybold Agent/Distributor

3S, Nagoya
156-1 Kamishiota, Narumicho,
Midori-ku, Nagoya-shi,
458-0835 Aichi
Japan
Calculate route

contact_representative

Japan
Leybold Agent/Distributor

VTS
1-7-18 Higasi-Mizuhodai, Fujimi-shi, Saitama-ken
3540015 Fujimi
Japan
Calculate route

Phone: 049-268-6570
Fax: 049-252-6355

contact_representative

Japan
Leybold Agent/Distributor

Takachiho Seiki HQ
507-8, KITANO-MACHI, HACHIOJI-SHI, TOKYO
1920906 Hachioji
Japan
Calculate route

Phone: 042-644-8511
Fax: 042-642-8411

contact_representative

Japan
Leybold Agent/Distributor

Ailin Vacuum
81 Kasugahigashide, Kiyosu-shi, Aichi-ken
4520961 Kiyosu
Japan
Calculate route

Phone: 052-401-2061
Fax: 052-401-6960

contact_representative

Japan
Leybold Agent/Distributor

Navatec
39-1, Komagatani,
Habikino-shi,
583-0841 Osaka
Japan
Calculate route

contact_sales contact_representative

Korea
Sales, Leybold Agent/Distributor

KEONBIO
302-ho 2F, 29-25, Gyeryong-ro 141beon-gil,
Yuseong-gu,
Korea
Calculate route

Phone: +82 042 345 7592
Fax: + 82 70 7610 7592

contact_sales contact_representative

Korea
Sales, Leybold Agent/Distributor

GEST
6, Saemal 2-gil,
Daedeok-gu,
Korea
Calculate route

Phone: + 82 42 936 3397
Mobile: + 82 10 9311 7700
Fax: + 82 42 935 3397