Locais e parceiros em todo mundo

Estaremos sempre concentrados na proximidade com o cliente.

contact_sales

Japão
Vendas

Leybold Japan Co., Ltd.
Shin-Yokohama A.K.Bldg. 3-23-3, Shin-Yokohama Kohoku-ku, Yokohama-shi
3-23-3, Shin-Yokohama Kohoku-ku
222-0033 Kohoku-ku, Yokohama-shi
Japão
Calcular rota
Visitar site

Vendas
Telefone: +81 45 471 3330
Fax: +81 45 471 3323

contact_service

Japão
Manutenção

Leybold Japan Co., Ltd.
1959 Kamiyokoba,
305-0854 Tsukuba-shi, Ibaraki
Japão
Calcular rota
Visitar site

Telefone: +81 29 839 5480
Fax: +81 29 839 5485

contact_representative

Japão
Vendas e Distribuidor de Serviços

Takachiho Seiki Tsukuba
4-18-11 Kasuga, Tsukuba-shi, Ibaragi-ken
3050821 Tsukuba
Japão
Calcular rota

Telefone: 0298-51-9701
Fax: 0298-52-5584

contact_representative

Japão
Vendas e Distribuidor de Serviços

Koda Machinery Kariya
2-7-4, Hitotsugi-cho, Kariya-shi, Aichi-ken
4480003 Kariya
Japão
Calcular rota

Telefone: 0566-23-5702
Fax: 0566-23-7766

contact_representative

Japão
Vendas e Distribuidor de Serviços

Shinko Seiki
Higashi-ku Umade 1-18-3,
Fukuoka-shi,
812-0054 Fukuoka
Japão
Calcular rota

contact_representative

Japão
Vendas e Distribuidor de Serviços

Yoshikawa Seisakusho
166-4 Tai, Yamatotakada-shi, Nara-ken
6350041 Yamatotakada
Japão
Calcular rota

Telefone: 0745-53-3414
Fax: 0745-23-0378

contact_representative

Japão
Vendas e Distribuidor de Serviços

Takachiho Seiki Osaka
3-21 Suehiro-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka-fu
5300053 Osaka
Japão
Calcular rota

Telefone: 06-6361-2727
Fax: 06-6361-0124

contact_representative

Japão
Vendas e Distribuidor de Serviços

Ailin Vacuum
81 Kasugahigashide, Kiyosu-shi, Aichi-ken
4520961 Kiyosu
Japão
Calcular rota

Telefone: 052-401-2061
Fax: 052-401-6960

contact_representative

Japão
Vendas e Distribuidor de Serviços

Kyodo International
2-10-9 Miyazaki, Miyamae-ku,
Kawasaki-shi,
216-0033 Aichi-ken
Japão
Calcular rota